UNIA EUROPEJSKA
FE_poziom_pl-1_rgb-2048x280.jpg

Tytuł projektu: Dotacja na kapitał obrotowy dla PPH „BORMECH” Sp. z o.o.

 

Cel: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej
oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami
finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19

Wartość projektu: 357 728,61 zł

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 357 728,61 zł

 

Beneficjent: PPH „BORMECH” Sp. z o.o.