Duplikat świadectwa zbiornika

Poniżej przedstawiamy zakłady montażowe, które posiadają naszą akredytację do montażu instalacji przystosowującej pojazdy do zasilania gazowego ze zbiornikiem firmy P.P.H. Bormech.  Dodatkowo do ściągnięcia jest wykaz w formacie „.pdf”- numer PL004400/G.

Poniżej przedstawiamy zakłady montażowe, które posiadają naszą akredytację do montażu instalacji przystosowującej pojazdy do zasilania gazowego ze zbiornikiem firmy P.P.H. Bormech. 

Dodatkowo do ściągnięcia jest wykaz w formacie „.pdf”- numer PL004400/G. 

https://www.its.waw.pl/8567,pl,Instalacje-LPG-lista-dealerow.html

https://www.its.waw.pl/uploaded_general/Wykaz_instGaz.pdf

Duplikat świadectwa zbiornika

Jak załatwić sprawę ????

Sprawę można załatwić:
 

 • - podczas wizyty w urzędzie
 • - listownie
 • - elektronicznie - PROCEDURA 

 


Składający wniosek o wydanie duplikatu z protokołu badania i decyzji dla zbiornika LPG montowanego w samochodzie jest zobowiązany do:

1 - podania pełnej nazwy firmy (lub imię i nazwisko dla osób fizycznych ), adresu wraz z kodem, nr NIP (lub PESEL), nr telefonu kontaktowego,

2 - podania danych identyfikacyjnych zbiornika – producent, nr fabryczny, rok budowy, nr seryjny, pojemność, nr homologacji, (odczytać ze zbiornika),

3 - uiszczenia opłaty w wysokości 65 zł na konto Transportowego Dozoru Technicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział
w Warszawie nr 70 1130 1017 0020 1237 5820 0003, z informacją „opłata dotyczy wydania duplikatów dokumentów zbiornika LPG nr fabryczny…”

4 - dołączenia kopii dowodu wpłaty do wniosku o wystawienie duplikatów.


Wniosek o wydanie duplikatu protokołu z badania i decyzji dla zbiornika LPG montowanego w samochodzie należy dostarczyć do:

Oddziału Terenowego Transportowego Dozoru Technicznego w Gdańsku, ul. Kętrzyńskiego 24b, 80-376 Gdańsk
Tel.: (058) 511-00-80; Fax.: (58) 305-42-49; www.tdt.pl


Tryb załatwiania sprawy jest zgodny z Kodeksem postępowania administracyjnego – 14 dni.

 

Wniosek do pobrania :
 

wniosek-o-wydanie-duplikatu-z-protokolu-badania-i-decyzji-dla-zbiornika-montowanego-w-samochodzie


 

PRZYKŁADY TABLICZEK ZNAMIONOWYCH ZBIORNIKÓW

Tabliczka znamionowa w przypadku zbiorników TOROIDALNYCH Z GŁOWICĄ WEW – dostęp do niej uzyskuje się po odkręceniu Pokrywy gazoszczelnej (dwie śruby) o numerze homologacji E20 67R 01 0479

 

107712058_744046746358395_681993953938407156_n.jpg
107066051_270022917597825_7490484587828859913_n.jpg
 •  
 •  
 • NR – wewnętrzny symbol zbiornika, np. T1B
 • 2303 – numer zbiornika 20 06- rok i miesiąc produkcji
 • D – średnica zbiornika, w tym przypadku 630
 • L – litraż butli – 56
 • E 20 67R 01 1062- numer homologacji zbiornika

 

 

Tabliczka znamionowa w przypadku zbiorników WALCOWYCH oraz TOROIDALNYCH Z GŁOWICĄ ZEW

 

IMG_9381-1-2048x1536.jpg
 
 • NR – wewnętrzny symbol zbiornika, np. W2B
 • 9227- numer zbiornika 20 05- rok i miesiąc produkcji
 • D – średnica zbiornika, w tym przypadku 360
 • L – litraż butli – 20
 • E 20 67R 01 0688- numer homologacji zbiornika